Hjem

Grundejerforeningen har til formål at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, såvel indadtil som udadtil, herunder kontakt til Roskilde kommune. Foreningen er ansvarlig for vedligeholdelse af fællesareal og legeredskaber. Græsslåning og vedligeholdelse af området foretages af extern gartner.


Horsevænget består af 66 parceller, og ligger i den sydøstlige del af Viby. Kvarteret blev etableret i 1971-72 udstykket fra Langdyssegård, som indtil 2013 lå på venstre hånd når man kører ud af Valorevej. Den del af gårdens jorder, der ligger imellem skolestien og Hønskevej blev i 2012 købt af Roskilde kommune, med henblik på kommende udstykning.


Klik her hvis du vil læse mere om kvarterets historie.


________________________________________________________________________________________________________________