Bestyrelse


Vi tilstræber, at information til medlemmerne så vidt muligt kommunikeres via mail og hjemmeside. Du kan skrive til bestyrelsen ved at sende en mail til et medlem af bestyrelsen eller til adressen
                                               sekr@4130-horsevaenget.dk.


Det er vigtigt, at vi har din korrekte mailadresse. Ændrer den sig, må du meget gerne meddele det til os.


Formand

Jacob Thuesen

nr 74

4053 5279

thuesen@olgaard.dk

Kasserer

Torben Mølgaard

nr 10

4619 3802

torben.inge@post.tele.dk

Sekretær

Niclas Gant

nr 32

2048 2322

niclsd.gant@gmail.com