Vedtægter

                       Grundejerforeningen Horsevænget 

Vedtægter er senest revideret i 30. juni 2010