Bestyrelse

                       Grundejerforeningen Horsevænget 

Formand

Jørn Schou-Nielsen

nr 43

4619 4241

jsnviby4130@gmail.com

Kasserer

Torben Mølgaard

nr 10

4619 3802

torben.inge@post.tele.dk

Sekretær